Vandaag Inside, een uniek televisieprogramma waar de kijkers van alle leeftijden structureel terugkomen. De ongezouten meningen, cynische uitingen en komische momenten trekken de aandacht van de jeugd. Maar zijn jongeren wel in staat om de meningen te filtreren? Hoe kwetsbaar zijn de jongeren voor de meningen van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee?

Doelgroep

Het praatprogramma dat vele persoonlijke aantijgingen te verduren heeft gekregen. Zo is René van der Gijp een “Homofoob” en is Johan Derksen een “misdadiger” en nog regelmatig een “racist”. Waar de beschuldigingen in de loop van de jaren toenamen, geldt dat ook voor de doelgroep die het programma verschaft. Waar het vooral is begonnen voor de zogeheten ‘Kantinepraat’, is de doelgroep inmiddels uitgebreid tot de 60-jarige buurvrouw die niks van voetbal afweet. Zo kijken de voetballiefhebbers niet meer naar Johan Derksen die het anderhalf uur lang heeft over het slechte beleid van de KNVB, maar schromen de mannen er tegenwoordig ook niet voor om hun mening te geven over het politieke beleid.

Invloed

Als mens blijf je altijd kwetsbaar voor meningen, met als gevolg: het aanpassen om het angstige of het juist eigenwijs daadkrachtig zijn om een overdreven standpunt te vormen. Als een jong zoekend persoon zoek je vastberadenheid. Uitgesproken personen over controverse onderwerpen, kunnen je verdwaasdheid laten overschaduwen, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om zijn mening te volgen. Zo geven jongeren van de opleiding sport en bewegen aan dat ze het regelmatig kijken, maar naar eigen zeggen niet worden beïnvloed door de meningen. “Nee, beïnvloed niet. Ik kijk het ook puur voor de humor en niet om er iets van op te steken”, geeft Mart aan. Andere jongeren geven aan dat ze misschien onbewust worden beïnvloed. “Een persoon als Johan Derksen is een charismatisch persoon, waardoor je wel luistert naar wat hij zegt en hij kijk over een bepaald onderwerp beïnvloedt”, geeft Stefan aan.

Of Vandaag Inside jongeren beïnvloedt? Door de prikkelbaarheid van jonge mensen en de status van Vandaag Inside, zou je denken van wel. Maar toch geven de meeste gesproken jongeren aan niet beïnvloed te worden door Vandaag Inside.