Het is vandaag internationale vrouwendag. De hoogste tijd om een vrouw in de spotlight te zetten. Aletta Jacobs heeft veel voor ons als vrouw betekent in de eerste feministische golf. Maar wat heeft ze nou precies gedaan? 

Vrouwenkiesrechten 

Aletta Jacobs is de eerste voorvechter voor vrouwenrechten. In 1882 probeerde ze de kiezerslijst op te komen, ondanks de uitsluiting van vrouwen ervan. Dit werd toen nog geweigerd. In 1894 lukte dit haar wel en werd de partij Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht. In 1895 wordt Aletta president van deze vereniging. Daar ontstond ook de naam feminisme. Aletta heeft onder andere meegewerkt aan verschillende protesten en het opkomen van vrouwenrechten. 

Eerste feministische golf 

De eerste beweging voor feminisme was tussen 1870 en 1920. Feministen wilden gelijkheid van scholing, arbeid en kiesrechten. Deze invoering heeft ervoor gezorgd dat we nu als vrouw kiesrecht hebben en naar een universiteit mogen. 

Waar strijden feministen nu voor? 

Wat we nu vooral zien, is dat we strijden voor gelijkheid tussen man en vrouw. We strijden ook tegen huiselijk en seksueel geweld.  

Mijn opinie 

Ik vind het goed hoe Aletta voor de vrouwenrechten heeft gestreden. Ze heeft ervoor gezorgd dat wij als vrouw nu meer rechten en meer mogelijkheden hebben in de wereld. Hierdoor kunnen we nu studeren en zijn we niet afhankelijk van het thuis zijn. Er zijn natuurlijk nog wel dingen die beter kunnen, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw.  

De toekomst van feminisme

Er is altijd nog ruimte voor verbetering. Ook in het stukje feminisme. Ik hoop dat in de toekomst mannen en vrouwen helemaal gelijk gaan zijn en we elkaar volledig kunnen accepteren, ondanks ras, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, sociale klasse, religie of nationaliteit.