Er is een enorme verschuiving geweest op politiek gebied na de verkiezingen. Ze hebben aangegeven in eerste instantie te kijken naar de VVD, NSC en BBB voor een coalitie. Maar wat houdt zo’n samenwerking in voor Nederland op het gebied van duurzaamheid en klimaat? Nu de week van de duurzaamheid voor de deur staat, hebben wij besloten dit toch nog maar eens duidelijk op een rij te zetten.

Wat zijn de plannen?

We beginnen bij de BBB, de Boer Burger Beweging. De naam zegt het al, voor de boeren. Maar wat willen zij gaan veranderen om ons land groener te maken? Hieronder een aantal punten.

 • Inzet en investeringen in een duurzaam recycle programma.
 • Bevordering van zonne-energie.
 • Bouwen van kerncentrales om hiermee een stroomtekort te voorkomen zonder fossiele brandstoffen.
 • Lokale energieopwekking bij boeren.

Al met al een best groen plan. Veel innovaties en verbeteringen om meer te bouwen op groene stroom. Maar kunnen ze deze plannen waar maken en hun groene stempel drukken op het nieuwe kabinet?

Vervolgens hebben we de NSC, Nieuw Sociaal Contract. Recent opgericht door Pieter Omtzigt en hij pleit voor een grote verandering van het systeem. Maar wat vindt de heer Omtzigt van klimaat en duurzaamheid?

 • Ruimte creëren voor duurzame boeren.
 • Verkleining veestapel en uitbreiding gewassenlandbouw.
 • Steun voor biologische grondstoffen.
 • Verbetering openbaar vervoer.

Ook de NSC heeft, volgens het partijprogramma in ieder geval, het beste voor met het verduurzamen van Nederland.

En de VVD?

 • Zelfvoorzienend zijn in energie en gas door meer windparken te bouwen en extra gaswinning in de Noordzee.
 • Bouwen van kerncentrales.
 • Inzetten voor een circulaire economie.
 • Verduurzamen van woningen.

Van de VVD hebben we inmiddels al veel gezien waarvan weinig echt geleid heeft tot vooruitgang in de duurzaamheids- en klimaatdoelen. We zullen moeten afwachten hoe mevrouw Yeşilgöz met de VVD de problemen van haar ex-partijgenoot daadwerkelijk op wil lossen.

En dan zijn we natuurlijk inmiddels ook wel erg benieuwd naar de duurzaamheid- en klimaatplannen van de heer Wilders van de PVV. Met 37 zetels veruit de grootste partij in de recente verkiezingen.

Wat gaat de PVV voor ons doen op het gebied van duurzaamheid en klimaat?

 • Geen windmolens en/of zonneparken.
 • Openhouden van kolen- en gascentrales.
 • Stoppen met de reductie van CO2.
 • Alle klimaatsubsidies schrappen.
 • Wel kerncentrales bijbouwen om de fossiele industrie minder te belasten.

En nu?

Natuurlijk moet en mag ieder individu hun eigen keuzes maken maar de uitslag van de verkiezingen is, aan de hand van de partijprogramma’s, niet erg goed voor onze stempel van duurzaamheid. De heer Wilders heeft veel radicale plannen waar aan de hand van de stemmen veel mensen toch achter staan.

We zullen het moeten afwachten hoe dit scenario zich uitpakt. Hebben de andere partijen met hun, volgens het programma, wel duurzame insteek genoeg inspraak? Of gaan we straks op het gebied van duurzaamheid en klimaat hard achteruit? Laat je komende week inspireren tijdens de week van de duurzaamheid en kijk wat jij kan doen om bij te dragen!